बैंकर ज्ञवालीको विश्लेषण: ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकहरुको मुनाफा ७.४ अर्बले घट्ने देखिन्छ’

0
35

मनोज ज्ञवाली ✒️
बैंकर मनोज ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकहरुको मुनाफा ७.४ अर्बले घट्ने विश्लेषण गरेका छन् ।

कसरी हुन्छ ?
१. असल बर्गमा बर्गिकरण रहेका कर्जाहरुमा हाल १ % कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था कायम गर्नुपर्नेमा अब १.३० % कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था कायम गर्नुपर्ने ।

असरः यसले गर्दा हाल कायम रु. ४१.५ खरब मध्य खराब कर्जा, वाचलिस्टको कर्जा र पुनरतालीकिकरण गरिएका कर्जा घटाउदा रु. ३९ खर मा थप ०.३०% नोक्सानी ब्यबस्था गर्दा रु ११.७ अरब थप कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले बैकिङको खुद मुनाफा रु ७.४ अरबले घट्ने देखिन्छ। बढि कर्जा रकम रहेका बैकहरुको मुनाफामा आ.ब. २०७७÷७८ मा बढि असर पर्ने देखिन्छ ।

२. कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्दैशन अनुरूप नै थप गरिएको चालुपुँजीको २० % र आवधिक कर्जाको १० % को हकमा निर्धारित समयमा भुक्तानी हुन नसकेमा ५ % कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था कायम गर्नुपर्ने। भुक्तानी अबधि १ बर्ष सम्म थप गर्न सक्ने ।
असरः यसले गर्दा २५ % वा सो भन्दा बढि कर्जा नोक्सानी व्यबस्था गर्नुपर्ने भएका कर्जाहरु पनी ५% कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था गर्नुपर्ने हुदा मुनाफामा सकारात्मक असर नै पर्ने देखिन्छ। भुक्तानी नियमित भएका कर्जाहरुमा असल कर्जा जस्तै १.३० % गरे पुग्ने देखिन्छ ।

३. आ.ब. २०७७÷७८ को अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशत गर्न साउन मसान्तसम्म सम्म समय थप ।
असरः बैकिङ ले वित्तीय बितरण प्रकाशित गर्न थप समयाबधी पाउने हुंदा खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहजता हुने, असुलीमा समायाबधि थप प्राप्त हुने ।

४. २०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकमलाई असुल गर्ने समयाबधि भदौ १५ गतेसम्म दिने ।
असरः बैकिङ ले वित्तीय बितरण प्रकाशित गर्न थप समयाबधी पाउने हुंदा खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहजता हुने र बैकिङको बितरणयोग्य मुनाफामा बृद्दि हुने ।

५.कर्मचारीको दक्षक अभिवृद्धिको लागी गर्नुपर्ने कूल तलब भत्ता खर्चको ३ % रकम खर्च गर्नुपर्ने ब्यबस्था २०७७÷७८ को लागी अनिवार्य नहूने ।
असरः कोरोनाको बेलामा तालिम खर्च हुन मुस्किल हुने अबस्थालाई सहजता प्रदान गर्दा बैकिङको मुनाफामा सकारात्मक असर पर्ने ।

६. आ.ब.२०७७÷७८ को लाभांश वितरण गर्दा खुद बितरणयोग्य मुनाफाको ३० % वा २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारत औसतदरको प्रतिशत भन्दा बढि नहूने गरि बितरण गर्न सकिने। यस्तो वितरण योग्य मुनाफा ५ % भन्दा कम भएमा कर प्रयोजनको लागी बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने ।
असरः बैकिङको लाभांश नगदको साटो बोनस शेयरको रुपमा निर्णय हुने । गत बर्ष कै व्यबस्था कायम रहेको ।

लेखक मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका डिजीएम हुन् । (उनको फेसबुक वालबाट )

ADVERTISEMENT